Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdą Państwo odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez Pacjentów.

W dniu przyjęcia proszę zgłosić się z wymienionymi dokumentami:

  • dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego, inny dokument tożsamości),
  • skierowanie do szpitala (powinno być wystawione do oddziału Gastroenterologicznego) lub skierowanie do pracowni diagnostycznej (wystawione przez lekarza POZ lub poradni specjalistycznej posiadającej podpisaną umowę z NFZ)- na druku wymaganym przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zawierać powinno: dane pacjenta, nazwę jednostki chorobowej oraz nazwę konkretnego badania (procedury medycznej), które ma być wykonane, pieczątkę z numerem Regon placówki kierującej (w przypadku skierowania do Pracowni diagnostycznej) także numer umowy z NFZ, oraz pieczątkę z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego i jego podpis,
  • ostatnie wyniki badań laboratoryjnych oraz dokumentację medyczną.

Na badanie kolonoskopii nie muszą Państwo przywozić piżamy. Otrzymają Państwo na czas badania jednorazową odzież (spodenki).

Przed badaniem kolonoskopii obowiązuje na 3 dni przed badaniem dieta bezresztkowa, czyli dozwolony jest ryż, makaron, gotowane mięso, przecedzone soki. Nie wolno spożywać sałatek, warzyw, owoców, mięsa i ryb z sosami, kiełbasy, mleka, tłuszczów, gazowanych napojów. Na 24 godziny przed badaniem należy przejść na dietę płynną czyli dozwolona jest woda, przecedzony bulion, przecedzone soki, słaba herbata, niegazowane napoje.

Dokładne informacje jak przygotować się do badania znajda Państwo w zakładce Materiały i pliki do pobrania.

Po zakończonym badaniu otrzymacie Państwo informacje od lekarza wykonywującego zabieg od której godziny mogą Państwo pic oraz spożywać posiłki.

Zalecone diety znajdą Państwo w zakładce materiały i pliki do pobrania.

Analgosedacja to jedna z form znieczulenia, polegająca na jednoczesnym podawaniu leków o działaniu uspokajającym i nasennym (sedacja) oraz leków o działaniu przeciwbólowym (analgezja).

Nie, pacjent może opuścić placówkę tylko pod opieką dorosłej osoby towarzyszącej.

• na leczenie ambulatoryjne (kolonoskopia, gastroskopia) wykonywane w pracowni diagnostycznej: - lekarz POZ lub inny lekarz, udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ,
• na leczenie szpitalne (badanie w ramach oddziału szpitalnego gastroenterologii) - każdy lekarz.

1. Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego, inny dokument tożsamości).
2. Skierowanie do szpitala (powinno być wystawione do oddziału Gastroenterologicznego) lub skierowanie do pracowni diagnostycznej (wystawione przez lekarza POZ lub poradni specjalistycznej posiadającej podpisaną umowę z NFZ)- na druku wymaganym przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zawierać powinno: dane pacjenta, nazwę jednostki chorobowej oraz nazwę konkretnego badania (procedury medycznej), które ma być wykonane; pieczątkę z numerem Regon placówki kierującej (w przypadku skierowania do Pracowni diagnostycznej) a także numer umowy z NFZ, oraz pieczątkę z numerem prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego i jego podpis.

Skierowanie zachowuje swą ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala.

NIE, występuje brak rejonizacji. Pacjent ubezpieczony w NFZ, ma prawo do swobodnego wyboru placówki w całej Polsce.

TAK, jeśli lekarz stwierdzi polipy i oceni, że kwalifikują się do usunięcia. Do usunięcia polipów konieczna jest zgoda pacjenta na zabieg polipektomii.

Odpowiednie skierowanie powinno:
1. Być wystawione do szpitala lub pracowni diagnostycznej (w zależności od wskazań medycznych),
2. Zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania pacjenta,
3. Zawierać kod ICD10 (rozpoznanie choroby),
4. Określać rodzaj badania np. kolonoskopia, gastroskopia,
5. Zawierać czytelną pieczątkę nagłówkową placówki kierującej, wraz z kodem resortowym oraz numerem umowy z NFZ,
6. Zawierać czytelną pieczątkę z numerem wykonywania zawodu, lekarza kierującego oraz jego podpis,
7. Data wystawionego skierowania, nie może być późniejsza niż data zapisu na badanie / zabieg.


NIE dopuszcza się skierowań wystawionych na receptach oraz skierowań do poradni diagnostycznej.

Nie, miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do wykonania kolonoskopii

Nie, pacjenci po zabiegu ECPW w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym muszą pozostać w Oddziale na min. jedną dobę.

 

Należy zgłosić się z otrzymanym skierowaniem do szpitala oraz dokumentacją medyczną do Rejestracji.

Dokumentacja medyczna powinna zawierać wyniki badań, na podstawie których lekarz kieruje Państwa na zabieg, np. badania obrazowe (USG, RTG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny), badania laboratoryjne, badania endoskopowe (gastroskopia, EUS), karty informacyjne ze wcześniejszych pobytów szpitalnych. Dokumenty te mogą Państwo przesłać również droga elektroniczną.

Niestety nie ma takiej możliwości. Badanie planowane są kilkanaście miesięcy do przodu, a w tak długim okresie czasu niemożliwe jest ustalenie harmonogramu czasu pracy lekarza.

RTG klatki piersiowej (wynik nie starszy niż rok), grupę krwi, morfologię krwi (wynik nie starszy niż 2 tyg.), jonogram (wynik nie starszy niż 2 tyg.), układ krzepnięcia (wynik nie starszy niż 2 tygodnie).

Grupę krwi, morfologię krwi (wynik nie starszy niż 2 tyg.), jonogram (wynik nie starszy niż 2 tyg.), układ krzepnięcia (wynik nie starszy niż 2 tygodnie).

Nie, opiekunowie oczekują na pacjentów w Rejestracji. Pacjenci po badaniach zostają odprowadzeni do Rejestracji przez pielęgniarki.